TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

  • Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm chất lượng cao góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh.
  • Trở thành đơn vị có tầm ảnh hưởng và dẫn đầu thị trường tại kim ngạch Xuất khẩu Nông – Thuỷ sản
  • Nâng cao chất lượng cuộc sống bằng các giải pháp sáng tạo và mang tính đột phá.
  • Cung cấp cho thị trường những sản phẩm, dịch vụ chất lượng quốc tế.
  • Nỗ lực không ngừng để từng bước hoàn thiện và phát triển tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ của mình.
  • Góp phần xây dựng kinh tế nước nhà ngày càng giàu mạnh.